klub

Od aikido sekcije do aikido klubaa

Današnji Aikido klub Celje je začel svoje delovanje kot sekcija Judo kluba Sankaku v jeseni 1997 v prostorih Sankaku kluba na Lopati. V začetku v majhni telovadnici in kasneje v novi, veliki dvorani na isti lokaciji in to pod vodstvom Iztoka Praprotnika. Velike zasluge za obstoj in razvoj kluba ima poleg Iztoka tudi Marjan Fabjan, ki je pomagal, tako s prostorom za treninge kot s samo promocijo sekcije.


Sekcije, ki je v letu 2000 prerasla v samostojen klub in je v času svojega delovanja vzgojila kar nekaj aikidok. V začetku smo trenirali klasični aikido (ten-do smer) pod vodstvom Kenji Shimiza 8.DAN. Kasneje nadaljevali pod mojstrom Klausom Krugerjem 5.DAN in pod nemško aikido federacijo dobili tudi prve mojstre (poleg Iztoka). Redno smo se udeleževali izobraževanj in seminarjev po Evropi in med drugim smo navezali stike z Ljubomirjem Vračarevičem, ki je že takrat učil in razvijal realni aikido. Začeli smo se družiti, se udeleževati seminarjev in pri tem ugotovili, da je to aikido, ki ga želimo živeti, trenirati in učiti.

V realnem aikidu smo našli tisto, kar nam je manjkalo v tradicionalnem aikidu. Preimenovali smo se v Klub realnega aikida Celje in se z ostalimi istomislečimi povezali v Zvezo Klubov realnega aikida Slovenije, ki jo sestavljajo klubi iz Maribora, Ljubljane, Celja, Ptuja, Slovenskih Konjic in Murske Sobote. Po letih treniranja, smo se zaradi učenja različnih tehnik in veščin Aikida, ki jih prakticiramo na naših treningih, ne samo tehnik in veščin realnega Aikida mojstra Ljubomirja Vračareviæ-a, odločili in se preimenovali nazaj v Aikido klub Celje, in tako v ime našega kluba povrnili tisto nevtralnost in širino s tem pa tudi bogastvo Aikida, ki ga vskodnevno izražamo pri našem delovanju. Aikido klub Celje (program vodi Uroš Jezernik) ima že tretje leto sklenjeno pogodbo z Ministrstvom za pravosodje za usposabljanje in izvajanje treningov samoobrambe paznikov v zaporih v Celju. Naš klub danes šteje okoli 50 članov. Skozi naše vrste je šlo ogromno študentov, ki so po začetkih v našem klubu, s treningi nadaljevali v naših klubih v Ljubljani ali Mariboru, odvisno od lokacije študija.

Imamo kar nekaj starejših članov od katerih izstopa mojstrski kandidat Bine Počivavšek. Vsi, ki so šli skozi naše vrste so pomembno prispevali k rasti in razvoju realnega aikida, eni tako drugi drugače. Trenerji se trudimo, da je vzdušje v klubu sproščeno in da se člani v njem dobro počutijo. Pohvalimo se lahko z res pestro sestavo članov in pestrim dogajanjem v klubu in to ne samo v telovadnici, kar je razvidno iz naših galerij. Ste pa v naši sredini vsi dobrodošli, starejši, mlajši, ženske in dekleta. Pridite, poglejte in se po enem ali dveh treningih odločite ali boste poskusili. Mi smo in smo se v tem našli. V aikidu in v družbi.